BEST FUEL Windscreen Washer Fluid

Färdigblandad och Koncentrerad Spolarvätska från Best Fuel finns i storlekarna 1 liter, 3 liter 4 liter och 210 liter. Råvara, denaturering och tensider är väl utvalda för bästa resultat utan irriterad lukt och med svag citrus doft. Prioritering är kvalitet som märks.

Spolarvätskan från Best Fuel tvättar effektivt av rutan från lätt asfalt, smuts och övrig trafikfilm. Lämnar ett blankt resultat utan snabbfrysning vid kall ruta. Skonsam mot lister, lack och torkarblad.

Tänk på att spolarvätskan är brandfarlig vätska. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Innehållet/behållaren lämnas till station för farligt avfall.

Förpackningar

BEST FUEL Windscreen Washer Fluid

Windscreen Washer Fluid 1 liter

1 liter

Artikelnr:

Benämning:

Densitet:

Antal/kartong:

Antal/pall:

Antal/lager:

Windscreen Washer Fluid 3 liter

3 liter

Artikelnr:

Benämning:

Densitet:

Antal/kartong:

Antal/pall:

Antal/lager:

Windscreen Washer Fluid 4 liter

4 liter

Artikelnr:

Benämning:

Densitet:

Antal/kartong:

Antal/pall:

Antal/lager: