BEST FUEL Bio Ethanol Fuel

Best Fuel Spisbränsle är en miljövänlig bioetanol för dekorations- och värmekaminer.

BF Spisbränsle innehåller hela 90 % Etanol och innehåller ej Ipa (Isopropanol). BF Spisbränsle är därmed i det närmaste lukt, rök- och sotfri.

Best Fuel Spisbränsle används till inomhusspisar, öppna spisar och kaminer utan skorsten.

Bruksanvisning: Fyll spisbränslet i behållarens öppning enligt spistillverkarens rekommendation. Tänd biobränslet med en lång brassticka eller en kamintändare. Släck brasan genom att täcka över den med locket.

OBS! Vänta tills brännaren har svalnat innan ny påfyllning. Fyll inte på i varm brännkammare.

Förpackningar

BEST FUEL Bio Ethanol Fuel

Här kommer förpackningsalternativ inom kort.