För Utveckling, Kvalitet och Spårbarhet


Vi bygger nytt laboratorium. Vi kan att utföra destillationer, oktantalsbestämningar, aromatinnehåll, ångtryck, viskositet, densitet, konduktivitet, Ph. Etc. Allt för att garantera kvaliteten på produkterna i hela flödet. Vi är väl rustade för kvalitetssäkring.

Inleveranser av råvaror testas, lagras och märks med ett speciellt nummer. Efter förädling analyseras slutprodukterna kontinuerligt för att säkerställa en jämn kvalitet och varje batch märksför full spårbarhet. Allt sker under kontrollerade former med rätt utrustning.

Labb.Ny