BEST FUEL OptiSpray

Best Fuel OptiSpray™ är baserad på en 32,5 % urealösning med hög renhet, och
överensstämmer med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue®.
OptiSpray™ används istället för AdBlue® med vilken den är fullt blandbar.
OptiSpray™ används med fördel där det är ett problem med att tunga maskinerna körs på
låga varv med lätt belastning och med många start och stopp. När katalysatorn inte kommer upp i rätt arbetstemperatur, så bildas det kristaller som till slut sätter igen katalysatorn med kristall likande kakor. Maskinen riskerar efter en gå tid ner i limp mode(viloläge), och måste tas till verkstad för reparation av katalysatorn. Best Fuel OptiSpray™ motverkar dettaproblem.
OptiSpray™ fylls på i en separat tank på fordonet och får aldrig blandas med dieselbränslet.

Tekniskt datablad
Säkerhetsdatablad

1900001 Best Fuel OptiSpray 10 L

Förpackningar

BEST FUEL OptiSpray

Här kommer förpackningsalternativ inom kort.