BEST FUEL AdBlue

Best Fuel AdBlue används i lastbilar, entreprenadmaskin och personbilar med mera som
har SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction). I alla personbilar med dieselmotor med
rening enligt EURO 6 och lastbilar från EURO 4 och framåt krävs AdBlue. AdBlue® från
Best Fuel uppfyller kraven från alla motortillverkare enligt ISO 22241-1. AdBlue fylls på i en separat tank på fordonet och får aldrig blandas med dieselbränslet.

Tekniskt datablad
Säkerhetsdatablad

1900000 Best Fuel AdBlue 10 L

Förpackningar

BEST FUEL AdBlue

Här kommer förpackningsalternativ inom kort.